سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
عبدالمحمد آيتي
مترجم :
عبدالمحمد آيتي
تاریخ تدوین :
1367
قرن :
روش:
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
استاد عبدالمحمد آيتي (متولد 1305) يكي از برجسته‌ترين مترجمان و ادباي امروز ايران و عضو فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي است. ترجمه او از قرآن كريم در سال 1367 توسط انتشارات سروش به چاپ رسيد و با استقبال خوانندگان و توجه ويژة منتقدان عرصه ترجمه مواجه شد. به اعتقاد يكي از ترجمه‌پژوهان معاصر، اين اثر ارزش ادبي فراوان دارد و از جمله آثار ماندني و جاويد به شمار مي‌رود. سلامت و استحكام جمله‌بندي و پرهيز از سره‌نويسي فارسي و عربي‌گرائي افراطي و دوري از هرگونه حشر و زوائد از ويژگي‌هاي اين ترجمه ارزشمند است.
البته همين ترجمه‌پژوه بيش از صد و هفتاد اشكال خرد و كلام بر اين ترجمه گرفته است. (محمدعلي كوشاه، مجله وقف ميراث جاويدان، بهار 85، سال 4، ش 13) همچنين اين ترجمه از جهت گزينش معادل‌هاي زيبا بر كلمات موجود در قرآن ستوده شده است. (پژوهش‌هاي قرآني، شمارة 1، ص 253، سيد حيدر علوي‌نژاد، نگرشي به ترجمه قرآن استاد آيتي)
به دليل اهميت و ارزش ترجمه آيتي، مقالات متعددي در نقد آن به رشته تحرير درآمده است و اين ترجمه را از جهت ساختار نحوي و صرفي عبارات (سيد عبدالوهاب طالقاني، كيهان انديشه، شمارة 28) واژه‌گزيني (پژوهشهاي قرآني، ش 1، ص 259) عدول از قرائت مشهور (همان، ص 222) ميزان و حناست عنصر تفسير، بررسي كرده‌اند.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.