سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
ابوالقاسم پاينده
مترجم :
ابوالقاسم پاينده
تاریخ تدوین :
1336
قرن :
چهاردهم
روش:
تفسيري (محتوائي)
مستقل و ضمن تفسیر:
مستقل
کامل / ناقص:
كامل
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
مرحوم سيد ابوالقاسم پاينده (1290-1363 ش) يكي از برجسته‌ترين و پركارترين مترجمان معاصر است كه حدود 40 اثر از او بجا مانده است. يكي از آثار ماندگار او ترجمه قرآن مجيد است. وي در مقدمه عالمانه خويش ضمن انتقاد به ترجمه‌هاي موجود قرآن، انگيزه كار خودرا چنين بيان مي‌كند: «در ترجمه حاضر مبناي كار من بر اين بوده كه از معاني قرآن آنچه را عرب عادي، دريافت تواند كرد، به فارسي بياورم» (مقدمه مؤلف، صفحه ب) گرچه وي ترجمه خودرا ترجمه‌اي تحت اللفظي ناميده است (همان، صفحه ب) اما ترجمه ايشان از قرآن كريم را بايد در رديف ترجمه‌هاي محتوائي قرار داد كه از سبك و سياق امروزي و همه فهم برخوردار بود حتي از ترجمه مرحوم الهي قمشه‌اي بهتر و فصيح‌تر است. (بهاءالدين خرمشاهي، گفتار ترجمه، ص 621)
با اينكه ترجمه مورد نظر از جهت ارائه يك متون فارسي روان موفق بوده است اما از نظر بسياري از منتقدين داراي سهوهاي اشتباهات بسياري است. استاد مطهري در نقدي كه بر اين ترجمه نگاشته‌اند اشكالات متعددي از جهت واژه‌گزيني و عدم رعايت برخي نكات صرفي و بي‌توجهي به قرائت مشهور در ترجمه گرفته‌اند. (مجله يغما، سال 11، شماره 2؛ بينات، سال سوم، شماره 12، ص 56-103) استاد سيد محمد فرزان نيز در نقد مفصلي كه در چند شماره مجله يغما به چاپ رسيد يكصد و هشتاد و دو نمونه از آيات يا جملات و كلماتي كه از قلم ترجمه افتاده است و يكصد مورد از اشتباهات صرفي و لغوي مترجم و ده مورد نيز از اشكالات تفسيري و نحوي را با دقت تمام برشمرده است. و وعده داده است كه اشتباهات كلي و غفلت‌هاي بلاغي را نيز ياد كنند كه متأسفانه بدان موفق نمي‌شوند. (مجله يغما، سال 11، شماره‌هاي 10، 11، 12، و سال 12، شماره‌هاي 1، 3، 6، 7)
با اين همه برخي ترجمه مرحوم پاينده را نقطه عطفي در ترجمه‌هاي معاصر قرآن به شمار آورده‌اند. زيرا مترجم بي آن كه براي توضيح بيشتر ـ جز در موارد بسيار نادر ـ چيزي بر معنا بيفزايد معاني را به فارسي درست بيان كرده و اين كاري است كه بسياري از مترجمان سلف ـ به نظر استاد و زرين‌كوب ـ به آن دست نيافته‌اند. (بررسي ترجمه‌هاي قرآن كريم، ترجمه مرحوم ابوالقاسم پاينده، سخنان دكتر قبرائيان، ص 11، سلسله نشست‌هاي قرآن‌پژوهي دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم، چاپ اول، بهار 1384)
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.