سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی کتب قرآنی

عنوان :
ترجمة القرآن الکریم و اثرها فی معانیه
نویسنده :
رمضان، نجده
تاریخ نشر :
1998
ناشر :
دارالمحبه
زبان:
عربی
شابک :
محل نشر :
دمشق
کد کنگره :
4ت8 ر/65/60BP
چکیده کتاب
بیان تاریخ ترجمه قرآن و شرح اختلاف در ترجمه لغات می باشد.
اثر حاضر از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل شده است. در مقدمه پیرامون نزول قرآن به زبان عربی و نیز اعجاز بیانی قرآن مطالبی ارائه گردیده است. اما در فصل اول ترجمه قرآن در عصر حضرت رسول(ص) مورد توجه قرار گرفته است. در این فصل در باره تفسیر نبوی مطالبی ارائه وآن گاه فرق بین شرح، تفسیر و ترجمه توضیح داده شده است. در فصل دوم محور بحث در باره ترجمه در عصر خلفای راشد، اموی و عباسی و مابعد آن است. در فصل سوم ترجمه قرآن در عصر حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل پیرامون زمان آغاز ترجمه به زبان های عثمانی، ترکی، روسی، هندی و انگلیسی به ضمیمه نام مترجم، ترجمه و تاریخ ترجمه سخن به میان آمده است و در پایان فصل از نقش رایانه در ترجمه قرآن مطالبی بیان شده است. در فصل چهارم در باره ترجمه های شایع در عصر حاضر ونیز اختلاف در ترجمه لغات بحث شده است بر این اساس نویسنده ضمن تعریف ترجمه و انواع آن به ذکر نمونه هایی از اختلافات ترجمه و فساد معانی در ترجمه ها و نیز نبود جوانب اعجاز در ترجمه های ترکی، آلمانی، فرانسوی و روسی پرداخته است. در فصل پنجم دیدگاه علما در باره ترجمه حرفیه بیان گردیده است. در پایان این نتیجه حاصل شده که فهم، شرح و تفسیر قرآن به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و غیره جز با آشنایی و آموزش لغت عرب ممکن نیست.
فایل ضمیمه :
کلید واژه:
اعجاز بیانی، تاریخ ترجمه، اختلافات ترجمه، ترجمه حرفیه، ترجمه ترکی، ترجمه آلمانی، ترجمه فرانسوی، ترجمه انگلیسی
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.