سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی پایگاه های قرآنی

عنوان پایگاه :
پارس قرآن
آدرس اینترنتی :
http://www. Parsquran.com
زبان :
فارسی، انگلیسی، عربی
مرکز پشتیبانی :
بخش خصوصی
معرفی پایگاه

پايگاه پارس قرآن که از اسفند ماه سال 1384ش. فعاليت خود را آغاز کرده، ويژه اطلاع رساني قرآني است و توسط بخش خصوصی مدیریت و حمایت می­شود.

-        اهداف:

هدف اصلي سايت شناخت بهتر قرآن كريم است.

-        بخش ها:

  • * جستجو: اين موتور جستجو به 3 زبان انگليسي، فارسي و عربي است. در اين قسمت مي توان واژه اي را وارد كرد و آياتي را كه در آن ها بكار رفته مشاهده نمود.
  • * مقالات: اين بخش مقالاتي با موضوع هاي قرآني در اختيار كاربران قرار مي دهد.
  • * متن قرآن: در اين بخش 7 ترجمه وجود دارد كه داراي سه ترجمه فارسي از آقايان مكارم شيرازي، فولادوند و خرمشاهي است و چهار ترجمه انگليسي از قريب، شاكر، پيكتال و يوسف علي مي باشد.
  • * بررسي آماري: در اين بخش با دادن واژه مي توان ميزان تكرار آن در قرآن را مشاهده كرد.
  • * بررسي موضوعي: اين قسمت در واقع يك نمايه موضوعي است كه نشان مي دهد هر موضوع در چه تعداد و كدام آيه بكار رفته است.
  • * كتاب الكترونيكي قرآن مجيد: در اين قسمت متن قرآن و ترجمه هاي فارسي و انگليسي در اختيار كاربران قرار گرفته است و به­صورت رايگان قابل دانلود مي باشد.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.