سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی پایان نامه های قرآنی

عنوان :
مقايسه دو ترجمه قرآن كريم (ترجمه مهدى الهى قمشه اى با ترجمه عبدالمحمد آيتى)، ترجمه پانزده جزء دوم
نویسنده :
شمسى پور، محمد
مقطع :
كارشناسى ارشد
استاد راهنما :
جعفرى، سيدمحمدمهدى
رشته آموزشی :
زبان و ادبيات فارسى
مرکز آموزشی :
دانشگاه آزاد اسلامى فسا
سال دفاع :
1379
کلید واژه :
تعدادصفحات :
0
فهرست مطالب :
چکیده

نويسنده در اين پايان نامه به بررسى تطبيقى دو ترجمه مهدى الهى قمشه اى با ترجمه عبدالمحمد آيتى در ترجمه پانزده جزء دوم قرآن كريم پرداخته و مطالب در پنج فصل با اين مباحث آورده شده است: در فصل اول، تعريف ترجمه و معنا، بيان ضرورت و فايده آن، گزارش سير ترجمه قرآن و معرفى برخى از ترجمه هاى قرآن آمده و در فصول دوم و سوم، شرح حال صاحبان ترجمه هاى مورد مقايسه ذكرد شده و ترجمه آنها نقد و بررسى گرديده است. در فصل چهارم آن دو ترجمه مورد مقايسه قرار گرفته و در فصل پنجم تمام موارد اختلاف در جدولى ارايه شده و همچنين كلمات و عباراتى كه ترجمه آنها با هم اختلاف داشته اند، ياد گرديده و ترجمه صحيح آنها در مقابل آنها آمده است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)

آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.