سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
ترجمه صفي علي شاه
مترجم :
تاریخ تدوین :
1308 ه‍ .ق حدوداً 1266
قرن :
روش:
تحت اللفظي،آزاد ـ به نظم
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
ترجمه و تفسير صفي علي شاه تنها تفسير منظوم كامل قرآن است. تعداد ادبيات آن بالغ بر 38 هزار بيت مي‌باشد كه در بحر رمل مسدس بر وزن مثنوي مولوي سروده شده است. در اين اثر كه تحت عنوان تفسير صفي علي شاه به چاپ رسيده است دو ترجمه قرآن يكي به نثر و ديگري به نظم وجود دارد. ترجمه منثور آن، ترجمه‌اي تحت اللفظي و نسبتاً دقيق است و در زير متن عربي آيات شريفه قرار گرفته است. ترجمه منظوم، در ضمن تفسير آيات است و بايد آن را در شمار ترجمه‌هاي آزاد قرآن قرار داد. (محمدحسن زماني، نگاه و نقدي بر ترجمه‌هاي آهنگين و منظوم قرآن، ترجمان وحي، ش 8، ص 9)
بارزترين ويژگي ترجمه و تفسير صفي علي شاه را اشتمال آن بر پند و اندرزهاي اخلاقي و برداشت‌هاي عرفاني دانسته‌اند.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.