صفحه اصلی > موضوعات مقالات
تعداد کل مقالات (388) و تعداد بازدید از مقالات تاکنون (638924)
درخت موضوعی مقالات

موضوعات > کلیات ترجمه قرآن > مشکلات ترجمه > نقد و بررسی کتاب «ترجمه قرآن با چسب و قیچی: سرقتی ادبی- فرهنگی در انتشاراتی علمی فرهنگی»

تعداد بازدید :
832
عنوان :
نقد و بررسی کتاب «ترجمه قرآن با چسب و قیچی: سرقتی ادبی- فرهنگی در انتشاراتی علمی فرهنگی»
نویسنده :
رضی اصفهانی
آدرس اینترنتی :
منبع :
آینه پژوهش ، شماره 133، فروردین و اردیبهشت 1391
متن مقاله
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.