صفحه اصلی > موضوعات مقالات
تعداد کل مقالات (388) و تعداد بازدید از مقالات تاکنون (638921)
درخت موضوعی مقالات

موضوعات > کلیات ترجمه قرآن > پیشینه ترجمه > گذری بر تاریخ ترجمه و تفسیرهای ترکی قرآن مجید

تعداد بازدید :
4877
عنوان :
گذری بر تاریخ ترجمه و تفسیرهای ترکی قرآن مجید
نویسنده :
مهدی اللهیاری تبریزی
آدرس اینترنتی :
منبع :
دو فصلنامه ترجمان وحی، شماره 31، بهار و تابستان 1391
متن مقاله
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.