share
1401/03/23
کارگاه آشنایی با پژوهشهای کاربردی قرآن و راهکارهای رفع مهجوریت قرآن برگزار شد

رئیس میز قرآن دفتر تبلیغات اسلامی گفت: کارگاه آشنایی با پژوهش های کاربردی قرآن و راهکارهای رفع مهجوریت قرآن در عرصه پژوهش، با همکاری مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی و اداره کل آموزش استانها، برای مدیران و انجمن قرآن پژوهان و اساتید حوزه علمیه خواهران استان آذربایجان غربی تشکیل گردید.

به گزارش پرتال جامع علوم و معارف قرآن، حجت الاسلام والمسلمین عیسی‌زاده مدیر گروه فرهنگنامه های پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن اظهار کرد: با توجه به ضرورت معرفی دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی به اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، کارگاه آشنایی با پژوهش‌های کاربردی قرآن و راهکارهای رفع مهجوریت قرآن در عرصه پژوهش، کارگاه آشنایی با پژوهش‌های کاربردی قرآن و راهکارهای رفع مهجوریت قرآن در عرصه پژوهش برای مدیران و انجمن قرآن پژوهان و اساتید حوزه علمیه خواهران استان آذربایجان غربی تشکیل گردید. 

وی افزود: در این کارگاه، پس از تبیین مسئله میز قرآن و عوامل و راهکارهای محجوریت قرآن، پژوهش‌های کاربردی قرآن متناسب با اقشار گوناگون جامعه، معرفی و شیوه های پژوهش و بهره برداری از این آثار کاربردی برای مخاطبان تبیین گردید و در ادامه ابعاد گوناگون غنی ترین پرتال جامع علوم و معارف قرآن پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن معرفی شد.