share
1400/10/13
با حضور معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
جلسه شورای مدیران پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار شد

جلسه شورای مدیران پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن با حضور حجت الاسلام والمسلمین الهی نژاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه و صالحی امیری رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشگاه و کارشناسان گروه برنامه ریزی با موضوع بررسی فعالیت های گروه های پژوهشکده برگزار شد.

به گزارش پرتال جامع علوم و معارف قرآن، در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مقدم ضمن تشکر از حضور معاون محترم پژوهشی از تعامل بسیار خوب و تلاش همکاران مجموعه معاونت پژوهش با پژوهشکده فرهنگ ومعارف قرآن قدردانی کرد و در ادامه مجموعه 95 پروژه دردست تحقیق پژوهشکده بررسی و مورد توجه قرار گرفت. 

سپس الهی نژاد گفت: با توجه به بند یک مصوبه جلسه شماره 123 شورای پژوهشی پژوهشگاه مورخ 26/07/1400 مبنی بر ضرورت تعریف کلان برنامه تحقیقاتی در عرصه‌های نوپدید، هر گروه علمی باید نسبت به اعلام کلان برنامه‌های تحقیقاتی به معاونت پژوهشی پژوهشگاه اقدام نماید.

معاون پژوهشی پژوهشگاه ادامه داد: کلان برنامه تحقیقاتی متفاوت از کلان‌پروژه‌ای است که در نظامنامه پژوهشگاه آمده؛ کلان برنامه تحقیقاتی، مجموعه‌ای است جامع، هماهنگ و اثربخش شامل طرح‌های پژوهشی، مقاله‌ها، همایش‌ها، کرسی‌ها، نشریه و ... که بر اساس پازل تحقیقاتی تعریف، تا یک مسأله‌ از مسائل روزآمد را حل و یا به نیازی از نیازهای جامعه پاسخگو باشد. با تدوین کلان برنامه تحقیقاتی، می‌بایست کلیه فعالیت‌هایی که توسط گروه علمی تعریف مي‌شود، در راستای آن قرار داشته باشد. هدف از تهیه و تدوین کلان برنامه تحقیقاتی در گروه‌های علمی، اجتناب از تعریف و اجرای طرح‌های تحقیقاتی متنوع و پراکنده‌کاری در زمینه‌های مختلف، تلاش برای انسجام بخشی به فعالیت‌های پژوهشی، هدفمند کردن پژوهش و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های تحقیقاتی است. 

الهی نژاد در پایان یادآور شد: گروه‌هایی که کلان برنامه تحقیقاتی ندارند، کلان برنامه پیشنهادی را در فرم پیوست تعریف نمایند و پس از تصویب در شورای پژوهشی پژوهشکده، به معاونت پژوهشی ارسال نمایند.