share
1399/06/25
به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
کتاب«رفتارشناسی تعامل با پیامبران از نگاه قرآن کریم» منتشر شد

کتاب«برخی پیش‌نیازهای تفسیر» اثر مرحوم حجت الاسلام والمسلمین علی‌محمد یزدی، عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است منتشر شد.

به گزارش پرتال جامع علوم و معارف قرآن، در معرفی این کتاب آمده است: آن دسته از رفتارهایی که هر امت با پیامبر خود با عنایت به پیامبری او داشته‌اند، از مباحث نبوت عامه محسوب می شود. در این کتاب، آن مقدار از این رفتارها که در قرآن کریم آمده، در دو بخش برررسی می شود: بخش اول، رفتار موافقان پیامبران که برخی دارای ایمان قوی و برخی دارای ایمان ضعیف بودند و گاه با قلب های بیمار یا بر اثر فریب دشمن، کارهای نامطلوبی می کردند. بخش دوم، رفتار مخالفان پیامبران اعم از مشرکان و کفار که آشکارا مخالفت می کردند و رفتار منافقان که در پنهان مخالفت می کردند و با تظاهر به ایمان از مواهب جامعه دینی بهره می بردند.

کتاب«رفتارشناسی تعامل با پیامبران از نگاه قرآن کریم» در 548 صفحه، شمارگان 400 نسخه و با قیمت 100 هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و در اختیار علاقه مندان حوزه تفسیرقرآنقرارگرفتهاست.