فقه قرائت

فقه قرائت

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

پیامبر اعظم (ص) و صحابه آن حضرت به قرائت صحیح قرآن اهمیت فراوانی می‌دادند. در این میان برخی صحابه برتری خاصی در زمینه قرائت کسب کردند و به امتیاز مرجعیت تعلیم یا تصحیح قرائت دیگران دست یافتند. این اهتمام سبب شد قرائت میراث نبوی تلقی گردد و در طول قرن‌ها ابعاد مختلف آن واکاوی شود و دانش‌های گوناگونی در زمینه آن پدید آید و تالیفات گسترده‌ای از نثر و نظم تدوین شود. این امر برای آن مهم بوده که افزون بر نقش قرائت در درک معنا، پایه صحیح صیانت از قرآن کریم، حفظ کردن، درست‌نویسی به ویژه قرائت صحیح آن مطابق احکام و قواعد قرائت است. این اثر مباحث مربوط به فقه قرائت (فقه ادا، فقه آهنگ و موسیقی ادا) را با ساختاری نو بررسی و به جامعه علمی اهدا کرده و کوشیده است در همه بخش‌ها و فصل‌ها به جز مطالب مربوط به مخارج و صفات حروف، با نگاهی اجتهادی، موضوعات و مسائل را بررسی کند.

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید