در پیشگاه قرآن؛ تفسیر سوره روم

در پیشگاه قرآن؛ تفسیر سوره روم

پدیدآورمحمدتقی مدرسی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

این کتاب به جای تمرکز بر ادبیات ، تاریخ ، شأن نزول های احتمالی و دیگر اموزی که نزد بسیاری از مفسران متدوال است ، بیشتر بر رفع مشکملی از مشکلات فهم قرآن تامل نموده است.هدف این تحقیق آن است که تا نکات زندگی ساز آیات قرآن را با کمک قرآن (منهج قرآن به قرآن)و استمداد از اهل بیت علیه السلام (منهج قرآن به سنت) که خدا نان را مفسر و مبیّن قرآن قرار داده ، فهم و تفهیم کند.
بخش های اصلی این کتاب :
کلیات
تفاسیر آیه ها

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید