ماخذ شناسی رسول اعظم در تفاسیر قرآن

ماخذ شناسی رسول اعظم در تفاسیر قرآن

پدیدآورمرکز فرهنگ و معارف قرآن(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

در طول تاریخ اسلام، قرآن کریم همواره در کانون توجه دانشوران مسلمان قرار داشته و تاکنون صدها تفسیر برای آن نگارش شده است که هر یک از ذخایر ارزشمند علمی، فرهنگی جهان اسلام محسوب می شود. « مرکز فرهنگ و معارف قرآن » برای بهره گیری از این سرمایه های گرانسنگ و پیشینه شناسی موضوعات مطرح شده در تفاسیر، اقدام به موضوع نگاری تفاسیر کرده و با به کارگیری فنون رده بندی، طبقه بندی و نمایه سازی اطلاعات، دسترسی به محتوای تفاسیر قرآن را تسهیل نموده است محققان این مرکز، به منظور دستیابی آسان و سریع پژوهشگران به مطالب مربوط به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در تفاسیر، بیست دوره تفسیر شیعه و سنی را کاوش و جست و جو نموده، کلیه اطلاعات آن را ساماندهی و طبقه بندی کرده،و مجموعه ای را با عنوان ماخذ شناسی رسول اعظم صلی الله علیه و آله در تفاسیر قرآن» به قرآن پژوهان گرامی می داریم.

 
صفحه از 191