فرهنگ قرآن از نگاه قرآن پژوهان

فرهنگ قرآن از نگاه قرآن پژوهان

پدیدآورعلی اکبر مومنی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

فرهنگ قرآن،تالیف آیت الله هاشمی رفسنجانی ومحققان مرکز فرهنگ ومعارف قرآن،علاوه براطلاع در زمینه معارف قرآن،نوعی تفسیر موضوعی است که به شیوه ای نو وبی نظیر وبه صورت الفبایی-موضوعی سامان یافته است.

اثر حاضر،معرفی ونقد وبررسی کتاب فوق(فرهنگ قرآن) است که در آن،افزون بر ارائه شیوه نامه واصول تدوین فرهنگ قرآن،مقالات قرآن پژوهان به همراه چند گفت وگو با صاحب نظران این حوزه ارائه می شود.

 
صفحه از 328