پژوهشي پیرامون نغمات و مقامات رایج در قرائت قرآن کریم

پدیدآورامیرحسین ولی نژاد

نشریهنشریه رشد آموزش قرآن

شماره نشریه20

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 492 بازدید

مقالات مشابه

القرآن بين آفاق القراءة و التلاوة

نام نشریهالشرعیة و الدراسات الإسلامیة

نام نویسندهزیاد خلیل محمد الرغامین

شیوه ترتیل قرآن(1)

نام نشریهنشریه پیام انقلاب

نام نویسندهصغرا خیر جوی

شیوه ترتیل قرآن(2)

نام نشریهنشریه پیام انقلاب

نام نویسندهصغرا خیر جوی