بررسی و نقد سند و متن يک حديث تفسيری دربارۀ حروف مقطعۀ قرآن

پدیدآورمهدی اکبرنژاد

نشریهحدیث پژوهی

شماره نشریهشماره 10

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 434 بازدید

مقالات مشابه

سبک شناسی سوره ذاریات

نام نشریهذهن

نام نویسندهمرتضی سازجینی, عباس یوسفی تازه کندی, شعبان نصرتی

بررسی تفسیری تکرار قصّه حضرت موسی(ع) در قرآن

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهمحمدعلی مجد فقیهی, روح‌الله دهقانی

سبک‏شناسی خطاب‏های خداوند به پيامبر اکرم (ص)

نام نشریهزبان پژوهی

نام نویسنده سيدحسين سيدی - محمد‏علی کاظمي‏تبار

ومضات أسلوبیة فی سورة « الرحمن »

نام نشریهبحوث فی اللغة العربیة و آدابها

نام نویسنده محمد خاقانی - مریم جلیلیان

علوم مقدماتی برای کشف حکمت تفاوت آیات مشـابه

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسنده فتحیه فتاحی زاده - زهره اهوارکی

بررسي سبك شناسانه سوره مريم

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهسمیه حسنعلیان