الاعجاز البلاغی فی القرآن الکریم

پدیدآورحسن أبوعلیوی

نشریهالمعارج

شماره نشریه8

تاریخ انتشار1391/03/15

منبع مقاله

share 781 بازدید

مقالات مشابه

مبالغه در قرآن( بررسی بلاغی مبالغه در آیات قران کریم)

نام نشریهپژوهش­های ادبی– قرآنی

نام نویسندهعبدالله رادمرد, صالحه غضنفری مقدم

نوآوری قرآن در تبلیغ

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

نام نویسندهمحمد جواد سعدی

اعجاز قرآن (بخش اول)

نام نشریهپیام قرآن

نام نویسندهعلوی مقدم

اعجاز قرآن (بخش دوم)

نام نشریهپیام قرآن

نام نویسندهعلوی مقدم

اعجاز و بلاغت در قرآن

نام نشریهکیهان فرهنگی

نام نویسندهمجید معارف